Apunta't

wait

Revisa el mail que t'hem enviat per a confirmar el registre, pot trigar uns minuts a arribar-te.

Aquest email ja està registrat

L'informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporats en els sistemes d'informació dels quals és responsable i propietària ANÀLISI I MILLORA DE PROCESSOS, S.L. (PRO OPTIM), domiciliada a la Pl. Bonanova 5, baixos, 08022 Barcelona i NIF B65958670, amb l'estricta finalitat de donar-li d'alta al nostre newsletter i enviar-li informació dels serveis que oferim.

Així mateix, l’informem que en qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat i limitació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a l'adreça de correu electrònic info@pro-optim.com