x
Aquest lloc web utilitza galetes de tercers exclusivament per recollir dades d'anàlisi. Si continua la navegació o tanca aquest avís, vostè acceptarà el seu ús.
Informació sobre les cookiesPermetre l'ús de cookiesNo permetre les cookies

Els nostres serveis estan enfocats a PIMES que vulguin treballar d’una manera més organitzada i més productiva en totes les seves àrees. Analitzem i millorem tot tipus d’empresa i en qualsevol del seus departaments.

Què fem?

Què fem?

Acompanyament a Gerents

Analitzem i donem sentit a la informació del teu negoci per a que puguis prendre decisions clares i objectives. Considerem que les claus per portar el teu negoci son l’organització, el control i l’estratègia.

T’ajudem a assolir els teus objectius com a Gerent/Propietari. Desenvolupem tècniques de Gestió d’Empresa per millorar el rendiment i competitivitat del teu negoci:

 • Definició i anàlisi de funcions i responsabilitats
 • Organització de funcions i processos interns
 • Implantació d’indicadors de control de gestió
 • Acompanyament estratègic
 • Anàlisi de costos
 • Gestió del temps
 • Planificació d’objectius personals i professionals

Millora de processos operatius i de l’organització interna

Implantem la millora de processos en totes les àrees operatives de la teva empresa. Apliquem les millors tècniques per aconseguir la màxima productivitat en el teu dia a dia. Optimitzant el processos interns aconseguiràs ser una empresa més rendible i competitiva.

 • Definició i anàlisi de funcions i responsabilitats
 • Disseny d’un Mapa de Processos
 • Optimització de Processos
 • Càlcul i control de Costos
 • Millora de la planificació de la producció
 • Millora de la planificació de l’aprovisionament
 • Millora dels processos productius
 • Millora dels processos logístics
 • Millora del procés de compres
 • Gestió de Stocks
 • Lean Manufacturing (5S, Kaizen, SMED, VSM, OEE, etc)
 • Millores en la Gestió del Manteniment (Auditories, anàlisis, RCM, AMFE, etc.)

Estandarització de processos

Dissenyem i realitzem un manual operatiu perquè estigui tot escrit i procedimentat. Dissenyar un procés òptim, comunicar-lo i que tothom el posi en pràctica, ens ajuda a ser productius, eficients i a estar alienats amb l’estratègia de la companyia.

 • Redacció de funcions i responsabilitats
 • Disseny d’un Mapa de Processos
 • Elaboració dels Procediments
 • Confecció dels registres i documentació
 • Implantació del Manual Operatiu
 • Auditories de seguiment

Implantació de les 5S - Lean

Implantem la filosofia Lean a la teva empresa, és un aspecte totalment clau per buscar l’excel·lència operativa.

Som experts en la Implantació de les 5S com el primer pas per qualsevol empresa que vol ser “Lean”.

 • Les 5S
 • SMED
 • VSM
 • Kanban
 • Kaizen
 • TPM
 • OEE

Gestió del Manteniment

Millorem tota la gestió interna del Manteniment de les teves infraestructures, aprofitant al màxim tots els recursos disponibles, per aconseguir una major fiabilitat en l’operativa del teu dia a dia.

 • Auditories en Gestió del Manteniment
 • Anàlisis RCM (Manteniment centrat en la fiabilitat)
 • Definició e implantació kpi’s crítics pel manteniment
 • Disseny de l’arbre de màquines
 • Implantació GMAO
 • Millora de l’operativa del Manteniment
 • Implantació del Pla Preventiu
 • Actuació sobre el Pla Correctiu
 • Gestió del stock de recanvis
 • Anàlisis de punts crítics
 • Gestió de industrials i proveïdors

Formació per a Empreses

Compartim el nostre coneixement dissenyant i impartint diferents formacions en l’àrea d’operacions i la millora de processos. Totes les nostres formacions tenen com a objectiu que es puguin posar en pràctica els coneixements adquirits. Les temàtiques de les nostres formacions son:

 • Gestió de Stocks
 • Distribució i Logística
 • Millora de processos
 • Reducció de costos
 • Millora de la Gestió de Compres
 • Lean Manufacturing, 5S, SMED, Millora Continua

Teletreball Productiu

Per teletreballar és absolutament imprescindible estar preparat tecnològicament, però per a que el teletreball sigui productiu hem de comptar amb l’organització i la gestió del temps, perquè ens ajudi a fer el teletreball una opció rendible per a l’empresa.

Per això, des de Pro Optim volem donar-te les eines d’Organització i Gestió perquè aquest teletreball sigui realment productiu.

 • Definició de les funcions que podrien Teletreballar - Organigrama
 • Definició de les funcions i responsabilitats
 • Disseny dels objectius de les persones que teletreballen. Transformació en tasques mesurables i avaluables.
 • Acompanyament i formació en gestió del temps
 • Acompanyament i formació en l’ús de les eines de teletreball
 • Acompanyament i formació en gestió per projectes
 • Automatització de tasques
 • Organització de la informació i documentació
 • Planificació de reunions productives setmanals
 • Control de l’activitat en temps real
 • Seguiment dels objectius
 • Solucions tecnològiques

+ info

Organització i transformació digital

Una empresa ha d’estar en constant transformació per tal de millorar la seva organització i la seva productivitat. L’estructura organitzativa i l’operativa de l’empresa ha d’incloure el procés de transformació digital, per tal d’actualitzar el seu model de negoci.

Pro Optim, com a experts en la millora continua i en la cerca constant de la productivitat, a través de la millora dels processos, vol acompanyar a tot l’equip de l’empresa a afrontar la transformació digital.

 • Definició Estratègica
 • Definició Estructura Organitzativa
 • Gestió per Projectes
 • Treball col•laboratiu
 • Millorar l’eficiència operativa – Millora de Processos
 • Implantar les millores tecnològiques al nostre abast
 • Crear i acompanyar l’equip Innovació i Transformació Digital
 • Implantar el procés de Transformació Digital (Experiència de client i operacions)
 • Industria 4.0
 • Adaptar i transformar el model de negoci
 • Mantenir i liderar la Millora Continua
Beneficis

Beneficis

Com ho fem?

No només diem el que s’ha de fer sinó que nosaltres mateixos ho fem. Cuidem fins el mínim detall la gestió del canvi. Poder estar a la teva empresa és la millor manera per analitzar els punts crítics. “Una visió externa i objectiva t’ajudarà a veure les coses d’una altra manera”.

Quins beneficis tindràs?

 • Treballar d’una manera més organitzada.
 • Agilitzar tots els processos interns de l’empresa.
 • Planificar les teves tasques i gestionar bé el temps.
 • Conèixer objectivament els costos dels teus productes o serveis.
 • Estar al corrent de l’estat en el que es troba la teva empresa.
 • Disposar de la qualitat i quantitat d’stock que necessites per donar el millor servei al teu client.
 • Tenir una empresa amb una estructura organitzativa ben definida.
 • Aprofitar al màxim els teus recursos humans i econòmics.
 • Fabricar aplicant tècniques d’organització industrial.
 • Ser més productius i competitius.
 • Tenir una planta de producció en ordre i amb una producció eficient.